Мiжнародна конференцiя «Актуальнi питання та перспективи розвитку судової експертизи та кримiналiстики»

08 вересня 2021, 07:20

 

Центр судової експертизи та експертних досліджень на мiжнародній конференцiї «Актуальнi питання та перспективи розвитку судової експертизи та кримiналiстики»

Директор Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України Ігор Стародубов взяв участь у щорічній мiжнародній науково-практичній конференцiї «Актуальнi питання та перспективи розвитку судової експертизи та кримiналiстики», що відбулась в Одеському науково-дослiдному iнститутi судових експертиз Мiнiстерства юстицiї Украіни.

Мета заходу - дослідження актуальних питань судової експертизи та кримiналiстики, ролi судової експертизи в досудовому вирішенні спорів та у розгляді судових справ, а також обмін теоретичними та практичними результатами науково-дослідних робіт у галузі судової експертології та інтеграція зусиль щодо впровадження результатів досліджень в експертну та судову практику.

Серед учасників конференції були вченi, викладачi, аспiранти закладiв вищої освiти, працівники судово-експертних установ, судових та правоохоронних органiв, органiв державної  влади i мiсцевого самоврядування України та інших держав. Зокрема, з Республіки Болгарія, Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Республіки Вірменія та Республіки Білорусь.

На фото: заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко, державний секретар Міністерства юстиції України Олена Богачова, директор Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України Ігор Стародубов, голова Методичної ради ВГО «Союз експертів України» Людмила Головченко, директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Юрій Чердинцев, директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Ольга Катарага, заступник директора Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Петро Пєткович, заступник начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України – начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Сергій Розумний, академік Національної академії правових наук України, президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов, начальник головного управління нормативно-правового забезпечення судово-експертної діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олена Стаднік, завідувач лабораторії Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Олексій Собін.