Рецензування звітів про оцінку

  Оцінювачі відокремленого структурного підрозділу ДП «Інформаційні судові системи» Центру судової експертизи та експертних досліджень пропонують послуги з рецензування Звітів про оцінку.
   Рецензування Звітів про оцінку регламентоване ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та здійснюється з метою неупередженого критичного розгляду оцінки майна та/або майнових прав.
  В результаті рецензування Звіту про оцінку встановлюється відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та визначається можливість його використання з відповідною метою, також виноситься судження про достовірність оцінки майна.
    В рамках рецензування Звіту про оцінку його класифікують за такими ознаками:
  • звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
  • звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
  • звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
  • звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.
    Підставою для проведення рецензування Звіту про оцінку є письмовий запит (лист з проханням проведення рецензування) та надання Звіту про оцінку у відповідному вигляді (прошитий, пронумерований) в повному обсязі (з додатками). Рецензування проводиться на платній основі на підставі Договору.
    Для консультації з питань рецензування Звіту про оцінку та замовлення послуги зателефонуйте (044) 207-35-55 або залиште заявку тут.