Основні види діяльності

Відокремлений структурний підрозділ Державного підприємства Інформаційні судові системи Центр судової експертизи та експертних досліджень
Проведення судових експертиз та надання консультаційних досліджень у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, під час виконавчого провадження та на замовлення учасників справ, а саме:

Проведення експертиз, відсутніх в переліку основних видів судових експертиз, серед яких:

Проведення незалежної оцінки будівель та споруд, машин, обладнання, транспортних засобів, цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Проведення науково-дослідної, науково-методичної та пошукової роботи, пов’язаної зі створенням нових та удосконаленням існуючих методів та методик проведення судових експертиз, та впровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;

Надання науково-правових експертиз та досліджень:

Консультування: